Міністерство освіти і науки оприлюднило для громадськогообговорення проект Державного стандарту з української мови якіноземної.

МОН розробило держстандарт з української мови для іноземців

Прийняття Закону України «Про освіту» визначає нові вимоги допідготовки висококваліфікованих вчителів Нової української школи.Для реалізації цього закону в Уманському державному педагогічномууніверситету імені Павла Тичини затверджено механізми імплементаціїположень, які стосуються вищої освіти та впровадження педагогічнихінновацій в освітню діяльність.

У житті кожного підлітка настає час прийняття важливого рішення:продовжити навчання в школі чи зробити вибір на користь фаховоїосвіти та вступити до технікуму чи коледжу. Більшість ненаважується залишити стіни школи після 9-го класу тільки тому, щомає певні стереотипи щодо цих навчальних закладів та малупоінформованість про навчальний процес. Хоча здобуття атестату вколеджі або технікумі має велику кількість переваг, які допоможутьвам обрати оптимальний шлях до вищої освіти.

Міністерство освіти і науки закликало Національну академію наук,національні галузеві академії наук, заклади вищої освіти та науковіустанови враховувати у своїй діяльності загальні принципи і вимогиЄвропейської хартії дослідників та Кодексу працевлаштуваннянаукових працівників. Про це йдеться у листі відомства, щопідписаний міністром освіти Лілією Гриневич.

Протягом 3-5 років навчання в Польщі українські студентипоступово адаптуються до міста, у якому вчаться. Тут вониобживаються, знайомляться з оточенням, знаходять першу роботу тапочинають розвиватись професійно. Після закінчення вишу більшачастина випускників так і залишається жити в тому регіоні, денавчалися, тому вибір міста є дуже важливим для подальшої кар’єримолодого фахівця. Тож чи варто віддавати перевагу навчальнимзакладам, що знаходяться в регіонах, де професійний розвиток єобмеженим? Спеціалісти польсько-української освітньої програми«ОсвітаПоль» підготували кілька порад, як правильно обрати регіондля отримання вищої освіти.

Міністерством освіти і науки розроблений проект Постанови КМУ«Про затвердження Порядку забезпечення гуртожитками осіб, якінавчаються в закладах професійної (професійно-технічної)освіти».

4 травня розпочався підготовчий етап роботи з реєстраціївступників для участі в єдиному фаховому вступному випробуванні таєдиному вступному іспиті, результати яких використовуватимуться привступі до магістратури.

24 травня 2018 року в Києві відбудеться круглий стіл«Інструменти мотивації на особистісному, інституційному танаціональному рівнях в контексті розвитку внутрішньої системизабезпечення якості у вищій освіті». Під час круглого столуучасники обговорять нове законодавство про вищу освіту, а такожзапропонують інструменти, які мотивуватимуть викладачів отриматисучасні компетентності.

Участь у додатковій сесії ЗНО регламентується Порядкомпроведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якостіосвіти та Умовами участі в додатковій сесії зовнішньогонезалежного оцінювання затвердженими наказом Українськогоцентру оцінювання якості освіти від 26.11.2015 року №95.