У Міністерстві освіти і науки підбили підсумки конкурсу зобрання генеральних директорів 7 директоратів.

У Києві, Львові та Одесі відбудуться презентації Glion Instituteof Higher Education і Les Roches. Під час заходів всі бажаючіматимуть можливість дізнатись, як отримати престижну освіту в сферігостинності і отримати роботу в найрозвинутій індустрії напланеті.

Профспілка працівників освіти і науки планує взяти участь уВсеукраїнській акції протесту, що ініційована Федерацією профспілокУкраїни. Проведення акції заплановане на 14 листопада.

Протягом 3-5 років навчання в Польщі українські студентипоступово адаптуються до міста, в якому вчаться. Тут вониобживаються, знайомляться з оточенням, знаходять першу роботу тапочинають розвиватись професійно.

Попри заяви чиновників Міносвіти про зміну філософії діяльностішколи та обіцянки щодо автономії і дебюрократизації навчальнихзакладів, освітнє відомство продовжує здійснювати безпосереднійвплив на шкільний процес.

Під час здійснення контролю за дотриманням конституційних прав ісвобод людини Офісом уповноваженого з прав людини виявленоінформацію, що свідчить про порушення права студентів Національногопедагогічного університету ім. Драгоманова на свободу совісті тавіросповідання, а також права на освіту. Про це йдеться уповідомленні Офісу уповноваженого з прав людини.

Міністерство освіти і науки затвердило комунікаційну стратегіювідомства на 2017-2020 роки. Відповідне рішення ухвалене КолегієюМіносвіти.

Онлайн платформа «Prometheus» запрошує вчителів шкіл тавикладачів закладів вищої освіти на конференцію, присвячену запускубезкоштовного онлайн-курсу «Критичне мислення для освітян».

Лист МОН № 1/9-562 від 24.10.17 року

Міністерство освіти і науки закликало заклади вищої освітистворювати і забезпечити ефективне функціонування системизапобігання та виявлення академічного плагіату. Про це йдеться улисті відомства до керівників вишів.