Цього року «Вісконсинський міжнародний університет (США) вУкраїні» (ВМУУ) розпочав нові спільні програми з державнимуніверситетом Міннесоти Крукстон (США), державним університетомКобленц-Ландау (Німеччина) та Вищою школою управління охороноюпраці в Катовіцах (Польща).

06 червня в Києві відбувся Перший національний кар’єрний форум,метою проведення якого є забезпечення системного діалогу міждержавою, провідними роботодавцями та міжнародними експертами дляможливості кар’єрного росту молоді в Україні.

Національне агентство із забезпечення якості вищої освітипогодило Міністерству освіти і науки новий стандарт вищої освітидля спеціальності «Кібербезпека». Про це йдеться у повідомленніосвітнього відомства.

Міністерством освіти розроблено Концепцію реалізації державноїполітики у сфері реформування підготовки заосвітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. Проектдокумента вже оприлюднений на сайті відомства для громадськогообговорення, що триватиме до 16 червня.

Фінансування вищої освіти має здійснюватися на основі формули зурахуванням рейтингу та результативності вишу, а ВНЗ та науковіустанови повинні отримати статус неприбуткових організацій. Про це,під час круглого столу, присвяченого питанню фінансування вищоїосвіти, сказав перший благодійник міністра освіти і науки ВолодимирКовтунець.

Президент Петро Порошенко підписав закон України № 2026-VIII«Про внесення змін до закону «Про вищу освіту» щодо забезпеченняправа на здобуття вищої освіти осіб, місцем проживання яких єтимчасово окупована територія України», прийнятий парламентом 16травня 2017 року.

Розпочато проведення регіональних нарад-семінарів за участіпредставників відомства, проректорів та відповідальних секретарівприймальних комісій вишів.

Уряд затвердив Порядок розроблення та затвердження професійнихстандартів. Документом установлено загальні вимоги до процедуррозроблення, погодження, затвердження та перегляду професійнихстандартів.

Міністр освіти і науки Лілія Гриневич заявила, що зараз вУкраїни існує жахлива нерівність у початковій школі, коли дітей занезрозумілими конкурсами відбирають у спеціалізовані школи, де вонимають значно більше годин на вивчення предметів і на нихвиділяється більше грошей. Вона також висловила переконання, щовизначити сильні сторони дитини у шість років практичнонеможливо.

Для європейського суспільства – дуальна освіта давно не ноу-хау.Ця ідея набула розвитку в Німеччині ще в 70-их роках минулогостоліття. Згодом ініціативу запозичили Канада, Австрія, Швейцаріята низка інших країн, де принципи дуальної освіти успішнореалізуються й сьогодні.