Міністерством освіти розроблено Концепцію реалізації державноїполітики у сфері реформування підготовки заосвітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. Проектдокумента вже оприлюднений на сайті відомства для громадськогообговорення, що триватиме до 16 червня.

Фінансування вищої освіти має здійснюватися на основі формули зурахуванням рейтингу та результативності вишу, а ВНЗ та науковіустанови повинні отримати статус неприбуткових організацій. Про це,під час круглого столу, присвяченого питанню фінансування вищоїосвіти, сказав перший благодійник міністра освіти і науки ВолодимирКовтунець.

Президент Петро Порошенко підписав закон України № 2026-VIII«Про внесення змін до закону «Про вищу освіту» щодо забезпеченняправа на здобуття вищої освіти осіб, місцем проживання яких єтимчасово окупована територія України», прийнятий парламентом 16травня 2017 року.

Розпочато проведення регіональних нарад-семінарів за участіпредставників відомства, проректорів та відповідальних секретарівприймальних комісій вишів.

Уряд затвердив Порядок розроблення та затвердження професійнихстандартів. Документом установлено загальні вимоги до процедуррозроблення, погодження, затвердження та перегляду професійнихстандартів.

Міністр освіти і науки Лілія Гриневич заявила, що зараз вУкраїни існує жахлива нерівність у початковій школі, коли дітей занезрозумілими конкурсами відбирають у спеціалізовані школи, де вонимають значно більше годин на вивчення предметів і на нихвиділяється більше грошей. Вона також висловила переконання, щовизначити сильні сторони дитини у шість років практичнонеможливо.

Для європейського суспільства – дуальна освіта давно не ноу-хау.Ця ідея набула розвитку в Німеччині ще в 70-их роках минулогостоліття. Згодом ініціативу запозичили Канада, Австрія, Швейцаріята низка інших країн, де принципи дуальної освіти успішнореалізуються й сьогодні.

У соціальних мережах і засобах масової інформації висловленокілька зауважень щодо змісту тестових завдань цьогорічногозовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з української мови ілітератури. Фахівці Українського центру оцінювання якості освітиуважно вивчили висловлені зауваження до деяких питань тесту іпрокоментували кожне з них. Пропонуємо ознайомитися з інформацією,поданою в таблиці.

Наказ МОН № 782 від 01.06.2017 року

Міністерство освіти і науки і Міністерство охорони здоров’яухвалили рішення про підвищення мінімального прохідного бала привступі на медичні спеціальності. У 2017 році прохідний бал домедичних університетів буде не нижчим за 150 балів з кожногонавчального предмета. У МОЗ зазначають, що відповідне рішенняухвалено з метою якісного відбору студентів до медичнихуніверситетів та захисту пацієнтів від некваліфікованихспеціалістів у майбутньому.