Апеляція результатів ЗНО у 2017 році

Відповідно до Порядку визначення результатів зовнішньогонезалежного оцінювання, затвердженого наказом МОН України № 300 від16 березня 2015 року, результати зовнішнього оцінювання можуть бутипредметом апеляційного оскарження.

У разі виникнення сумніву у учасника ЗНО щодо правильностівстановлення його результату зовнішнього оцінювання з певногопредмета, він може подати апеляційну заяву в письмовій формі наім’я директора Українського центру оцінювання якості освіти, у якійзазначаються:

 • прізвище, ім’я, по батькові учасника зовнішньогооцінювання;
 • номер сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;
 • назва навчального предмета, результат зовнішнього оцінювання зякого оскаржується;
 • номер контактного телефону;
 • дата подання апеляційної заяви.

Якщо в апеляційній заяві не будуть указані вищеперелічені дані,апеляційна комісія може залишити її без розгляду (зразокзаяви).

Розгляд апеляційних заяв щодо результатів зовнішнього оцінювання(ЗНО) здійснює апеляційна комісія Українського центру оцінюванняякості освіти (УЦОЯО) протягом п’ятнадцяти календарних днів зурахуванням дня їх надходження.

Апеляційна заява щодо результатів зовнішнього оцінювання (далі -апеляційна заява щодо результатів) подається особою, яка проходилатестування, в письмовій формі на ім'я директора Українського центруоцінювання якості освіти протягом п’яти календарних днів з моментуофіційного оголошення результатів оцінювання з відповідногопредмета.

Апеляційні заяви щодо результатів надсилаються рекомендованимлистом до Українського центру оцінювання якості освіти за адресою:вул. Володимира Винниченка 5, м. Київ, 04053 (із поміткою«Апеляційна комісія УЦОЯО»). Дата подання заяви визначається завідтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті.

Апеляційні заяви, подані пізніше 5-ти календарних днів з моментуофіційного оголошення результатів тесту, не розглядаються.

У ході розгляду апеляційних заяв здійснюються технічна тапредметна перевірки. Технічна перевірка виконання завданьсертифікаційної роботи проводиться з метою встановленняправильності визначення результату зовнішнього оцінювання під часавтоматизованої комп’ютерної обробки бланків відповідей типу А татипу А+; полів екзаменаторів на бланках типу Б та типу Б+ таперсоналізації бланків відповідей.

Предметна перевірка виконання завдань сертифікаційної роботипередбачає встановлення об’єктивності оцінювання відкритих завданьсертифікаційної роботи на бланках типу Б та типу Б+ шляхомпроведення повторного оцінювання завдань.

Апеляційна заява, у якій оскаржуються результати зовнішньогооцінювання з одного і того самого предмета повторно, нерозглядається, якщо першу заяву розглянуто по суті.

Інформація про дату, час і місце проведення засіданняапеляційної комісії розміщується на інформаційній сторінці учасниказовнішнього оцінювання, створеній на офіційному веб-сайтіУкраїнського центру.

Учасники зовнішнього оцінювання, апеляційні заяви яких винесеніна розгляд, та (або) їх представники можуть бути присутні назасіданні апеляційної комісії.

Заявник може відкликати апеляційну заяву до початку її розглядуна засіданні апеляційної комісії. У такому випадку розгляд заявиприпиняється.

Учасникам зовнішнього оцінювання, які присутні на засіданніапеляційної комісії, надаються для ознайомлення копії бланківвідповідей та картка учасника зовнішнього незалежного оцінювання(із результатами зовнішнього оцінювання, установленими до поданняапеляційної заяви).

Апеляційна комісія за наслідками розгляду апеляційних заявприймає на відкритому засіданні рішення щодо відмови в задоволенніапеляційної заяви або задовольняє апеляційну заяву.

Причинами відмови в задоволенні апеляційної заяви є:

 • відсутність помилок під час здійснення автоматизованоїкомп’ютерної обробки бланків відповідей та їх персоналізації;
 • підтвердження об’єктивності оцінювання відкритих завданьсертифікаційної роботи;
 • підтвердження рішення про анулювання результатів зовнішньогооцінювання.

У разі задоволення апеляційної заяви приймається одне з такихрішень:

 • про відновлення результату зовнішнього оцінювання, якщо йогобуло анульовано;
 • про зміну кількості балів, отриманих учасником зовнішньогооцінювання із певного предмета (збільшення або зменшення кількостібалів).

Після прийняття апеляційною комісією відповідного рішення непізніше ніж через три дні заявнику за адресою, зазначеною ним підчас реєстрації для участі в зовнішньому оцінюванні, надсилаєтьсякартка учасника зовнішнього незалежного оцінювання (із результатамизовнішнього оцінювання з певного навчального предмета,установленими апеляційною комісією), у якій зазначено рішенняапеляційної комісії у вигляді витягу з протоколу. Крім того учасникотримує копії бланків відповідей, що були виготовлені до початку їхперевірки.

Інформація про прийняте апеляційною комісією рішеннярозміщується на інформаційній сторінці учасника зовнішньогооцінювання, створеній на офіційному веб-сайті Українського центру,протягом наступного робочого дня після прийняття рішення, але непізніше трьох робочих днів із дня прийняття рішення.

Додатково див.:

 • Порядок визначення результатів зовнішнього незалежногооцінювання;
 • Зразок апеляційної заяви.

Підписка на новини

Щоденні новини Time-UA.com на Вашу поштову скриньку. Отримуйте на свій E-mail останні новини за добу!